Kontakt
  • Wykrywanie infekcji grzybiczych

Diagnostyka i leczenie infekcji grzybiczych

Klasyczna diagnostyka

Klasyczna diagnostyka infekcji grzybiczych obejmuje ocenę mikroskopową oraz hodowlę na pożywkach mikrobiologicznych. Przy użyciu mikroskopu próbka pobrana od pacjenta oglądana jest pod dużym powiększeniem, w celu ustalenia czy w badanym materiale znajdują się elementy struktury grzybów. Jeśli do analizy wykorzystywane są metody oparte o hodowle, pobrany materiał umieszczany jest w odpowiednim podłożu hodowlanym i pozostawiany na maksymalnie 6 tygodni. Jeżeli w tym okresie dojdzie do namnażania się grzybów różnicuje się je na podstawie takich cech jak wygląd i kolor kolonii. Pozwala to na zawężenie i ukierunkowanie dalszej diagnostyki w celu wydania ostatecznego wyniku. Ten rodzaj diagnostyki wymaga jednak od personelu laboratorium dużego doświadczenia. Mała ilość patogenu obecna w pobranym materiale lub niedawno rozpoczęte leczenie np. stosowanie przeciwgrzybiczego lakieru do paznokci, może ograniczyć wzrost grzybów w hodowli lub utrudnia ich ostateczną identyfikację.

Nowy, swoisty dla grzybów test EUROArray Dermatomykozy, służący do ich wykrywania, jest oparty na metodach biologii molekularnej. Polega on na wykryciu patogenów wywołujących infekcje grzybicze, w oparciu o identyfikację ich materiału genetycznego.

Zaletą testu EUROArray, w porównaniu z klasyczną diagnostyką, jest oszczędność czasu. Wyniki dostępne są w ciągu kilku dni co umożliwia natychmiastowe rozpoczęcie leczenia. Dzięki dużej czułości testu można w sposób wiarygodny wykryć nawet niewielką ilość patogenów, zmniejszając przy tym liczbę wyników fałszywie negatywnych. Ponadto specyficzność testu zapewnia precyzyjną identyfikację grzybów (nawet w przypadku infekcji mieszanej).

Specyficzna identyfikacja wykrytego patogenu daje również informacje na temat źródła infekcji. Na przykład, jeśli nosicielem danego patogenu jest zwierzę, również ono powinno zostać poddane leczeniu, aby zapobiec ponownemu zakażeniu. Niektóre grzyby są wysoce zakaźne i rozprzestrzeniają się bardzo szybko. Dlatego ważną kwestią jest również niezwłoczna dezynfekcja zanieczyszczonych powierzchni (mat gimnastycznych, dywanów itp.) aby zapobiec dalszym infekcjom i osiągnąć jak najlepszy efekt terapii.

Diagnostyka grzybicy przy użyciu nowoczesnego testu EUROArray Dermatomykozy zapewnia wynik specyficzny względem patogenu, w znaczne krótszym czasie niż w przypadku klasycznej diagnostyki, a także dostarcza informacji o możliwym źródle infekcji. Połączenie klasycznej diagnostyki z badaniem EUROArray Dermatomykozy umożliwia niezwłoczne rozpoczęcie ukierunkowanej terapii.

Zadzwoń i umów się na pobranie materiału w naszym lub partnerskim punkcie pobrań.

Leczenie

Grzybice można leczyć różnymi metodami. W przypadku infekcji obejmujących niewielką powierzchnię skóry lub paznokci można stosować przeciwgrzybicze kremy lub lakiery do paznokci, które aplikowane są bezpośrednio na chorobowo zmienione miejsca. W przypadku długotrwałej lub uporczywej infekcji zaleca się przyjmowanie leków np. w formie tabletek.

Leczenie grzybicy często jest długotrwałe i może rozciągnąć się na tygodnie lub miesiące. Z tego powodu zaleca się jak najszybszą diagnostykę, w celu niezwłocznego rozpoczęcia odpowiedniej terapii.

Monitorowanie leczenia

Po zakończonej terapii zalecane jest wykonanie kolejnej analizy (np. z zastosowaniem testu EUROArray Dermatomykozy), w kierunku obecności pozostałości grzybów. Taki test monitorujący skuteczność leczenia, pozwoli stwierdzić czy terapia się powiodła lub czy musi być ona nadal kontynuowana, nawet jeśli objawy infekcji grzybiczej prawie całkowicie zniknęły.

Szukasz innego badania? Sprawdź naszą ofertę.