Kontakt
  • Informacje o
    kontroli jakości

Zewnętrzne programy kontroli jakości

Instytut: INSTAND e. V.
Schemat oceny jakości:Oznaczanie genomu dermatofitów (nr 492)
Daty: marzec i wrzesień


Masz pytanie? Skontaktuj się z nami.